građevinski materijali


  • Prema porijeklu građevinski materijali se dijele na prirodne i umjetne.
  • Prema sastavu na jednostavne i složene (npr. beton).
  • Prema konstruktivnim svojstvima na noseće, vezive i izolacione materijale.